สำหรับผู้ใช้เครื่องมืออ่านหน้าจอ: คลิกที่นี่เพื่อใช้ HTML แบบพื้นฐาน
กำลังโหลด...


2 กม.
1 ไมล์
ดาวเทียม
ออก
โรงเรียนบ้านเกาะ ใกล้ กรุงเทพมหานคร
A
เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
B
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
C
ทางหลวงชนบท ฉช. 3001 ตำบล คลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
D
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3200 , บางขวัญ , 24000 เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา 24000
E
หมู่ที่ 4, ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, 70120
032 234 284
F
คลองตาคต, โพธาราม, ราชบุรี