สำหรับผู้ใช้เครื่องมืออ่านหน้าจอ: คลิกที่นี่เพื่อใช้ HTML แบบพื้นฐาน
กำลังโหลด...


200 ม.
500 ฟุต
ดาวเทียม
ออก
โรงเรียนวัดราชโกษา ใกล้ กรุงเทพมหานคร
A
9, ถนนหลวงแพ่ง, แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร, 10520 10520
02 704 1207
B
เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร